Ustekleničena kakovost. Mleko senene prireje.

Mleko senene prireje

Kaj je mleko senene prireje?

To je mleko, ki nam ga dajo živali, ki ne jedo nobene silaže in le malo močnih krmil. V obroku imajo največ 25 % koncentrirane krme – prireja je manj intenzivna (žita, oljne pogače, otrobi ipd.). Pozimi jedo večinoma seno, poleti pa se pasejo. ZTP Haymilk (mleko senene prireje) je na ravni celotne EU prirejeno na enak način in pod enakimi omejitvami ter pogoji.

Številne pozitivne lastnosti.

Mleko krav, ki ne jedo silaže, ima ugodnejše razmerje v sestavi maščobnih kislin n-3 in n-6 ter kar do dvakrat več alfa-linolenske kisline kot konvencionalno mleko. Rezultati analiz mleka s slovenskih kmetij so pokazali, da vsebuje mleko krav, ki dobijo veliko travniške krme, več vitamina E in β-karotena kot mleko krav, ki dobijo v obrokih veliko koruzne silaže.

Izboljšana klima na kmetiji.

Odsotnost silaže na kmetiji znatno izboljša klimo v hlevu in na celotni kmetiji, pa tudi v njeni neposredni okolici. Veliko obiskovalcev nam ob prihodu k nam omeni, da ni čutiti nobenega vonja, kot da sploh ne bi bili na kmetiji.

Tudi krave se strinjajo.

Zelo pomemben znak, da je seno ljubše tudi kravam, je prav njihov odziv na obe vrsti krmil. Če kravam ponudite najboljšo silažo in najboljše seno, bodo vedno najprej pojedle seno. Ker jim na naši kmetiji to omogočamo, jedo krmo, ki jo imajo najraje, vi pa s tem dobite mleko oz. izdelke najboljše kakovosti. Ob prehodu na krmljenje brez silaže se je opazno izboljšalo tudi zdravje naših krav. So v zelo dobri kondiciji in imajo zanemarljivo malo težav s parklji.

ZTP - Mleko senene prireje

Na ravni celotne EU je prirejeno na enak način in pod enakimi omejitvami ter pogoji. To je mleko, ki ga pridobivamo od krav, ki ne jedo popolnoma nobene silaže, osnovna krma pa je seno, sveža trava ali paša.

Vse to so pozitivne strani mleka senene prireje. Ob obisku naše kmetije se lahko o vsem prepričate na lastne oči, lahko pa mleko ali mlečne izdelke naročite tudi preko spletne trgovine.

Ekološka kmetija Kukenberger

Gorenje Ponikve 20,
8210 Trebnje