Nagrajeni za znanje. Ponosni na zaupanje.

Certifikati

Naše izdelke odlikuje kakovost in ekološka izdelava brez dodatkov. Ker se zavedamo, da je prekomerno izkoriščanje naravnih virov dolgoročno škodljivo, smo se tudi odločili za preusmeritev v ekološko kmetijstvo in se 1. 1. 2013 prijavili v ekološko kontrolo. Preusmeritveno obdobje je poteklo brez posebnosti, v januarju 2015 pa smo prejeli ekološki certifikat za naše mleko ter vse mlečne izdelke, na kar smo zelo ponosni. Skozi leta smo postali prejemniki štirih certifikatov.

ZTP - MLEKO SENENE PRIREJE

Na ravni celotne EU je prirejeno na enak način in pod enakimi omejitvami ter pogoji. To je mleko, ki ga pridobivamo od krav, ki ne jedo popolnoma nobene silaže, osnovna krma pa je seno, sveža trava ali paša.

IZBRANA KAKOVOST​

Certifikat ‘’Izbrana kakovost’’ dokazuje, da je vsak mlečni izdelek izdelan iz 100 % slovenskega mleka.

EKOLOŠKI CERTIFIKAT

Ekološko kmetijstvo je usmerjeno v trajnostno rabo kmetijskih zemljišč, celosten pogled kmetijske pridelave in skrbi za čim bolj pravilno razmerje med uporabo naravnih virov in njihovim ohranjanjem.

IZBRANA KAKOVOST - KMEČKI

Mleko je iz največ 15 kmetij, oddaljenih največ 25 km zračne razdalje od mesta predelave. Mleko za sir ter skuto je toplotno neobdelano, za fermentirane izdelke (jogurt itd.) pa nehomogenizirano.

Priznanja

Naši cilji so vedno v koraku s časom, v sožitju z naravo in sočlovekom ter v skladu z našimi možnostmi in potrebami. V štirih letih smo na državnih ocenjevanjih Dobrote slovenskih kmetij prejeli že 10 zlatih priznanj, kar je dokaz, da delamo zares najbolje, poleg tega pa je to tudi močna spodbuda za naše nadaljnje delo.

Ekološka kmetija Kukenberger

Gorenje Ponikve 20,
8210 Trebnje